Interesne dejavnosti

Za razvijanje različnih interesov učencev organiziramo vrsto interesnih dejavnosti, v katere se učenci vključujejo prostovoljno. Interesne dejavnosti vodijo pedagoški delavci šole ali zunanji sodelavci in so praviloma brezplačne.

Pri nekaterih bo potrebno prispevati le za material oziroma potrebščine, ki jih bodo učenci potrebovali za delo.

Interesne dejavnosti se bodo organizirale, če bo v skupini vsaj 8 učencev. Priporočamo, da so učenci vključeni vsaj v eno interesno dejavnost oziroma v toliko interesnih dejavnosti, kolikor jih bodo zmogli.

Dejavnosti na matični šoli

V letošnjem šolskem letu bi za učence organizirali naslednje dejavnosti:

Interesna dejavnost

Razred

Izvajalec
Pevska pripravnica 1. Irena Kosmač
Likovne delavnice 3. Bernardka Bernard
Logika

2.

3.

4.–6.

7.–9.

Martina Šporar

Metka Svetina

Primož Mirtič Dolenec

Metka Jemec

Naravoslovje – Kresnička

2.

3.

4. in 5.

Irena Burja

Metka Svetina

Meta Sebanc

Računalništvo 4. Petra Tonejc
Vesela šola

4.–6.

7.–9.

Martina Šporar

Meta Pazlar

Tabor Hočem več 4.–5. S. Zupan, I. Burja, J. Barle
Planinski krožek

1.–5.

6.–9.

Bernardka Bernard

Jana Černe

Noč s knjigo 3.–5. Saša Zupan, Meta Sebanc, Bernardka Bernard, Irena Burja
Angleški krožek – Extra English 4.- 5. Maja Jemc
Turistični krožek 4.–5. Saša Zupan
Malo likovno snovanje 1.–5. Sergeja A. Lapajne
Planinski krožek 1.–9. B. Bernard, J. Černe, A. B. Demšar
Angleška bralna značka 2.–9.  A. Mitić, J. Nerat, M. Jemc, I. Švagelj Fajan
Novinarski krožek – Beli lokvanj 4.–9. Alma Stružnik, Eva Klinar
Otroški parlament 4.–9. Meta Pazlar
Ustvarjalnice 3., 4., 5. Alenka Weithauser
Plezalne igre 3.–5. Tina Koselj
Učenje učenja 6. in 7.  Mateja Stošicki
Nemška bralna značka 5.–9. I. Švagelj Fajan
Španska bralna značka 7. – 9. Kristina Kodranov Maroševič
Debatni klub 6.–9. Eva Klinar
Bontonček 1. Romana Berce
Otroški pevski zbor 2.–4. Irena Kosmač
Lutkovni krožek 3.–9. Elizabeta Žnidaršič S., Bernardka Bernard
Mladinski pevski zbor 5.–9. Irena Kosmač
Finžgarjeva bralna značka 6.–9. A. Stružnik, S. Petrič, E. Klinar
Dramski krožek 6.–9. Meta Pazlar
Slikanje na platno 6.–9. Sergeja Ažman Lapajne, Jana Nerat
Šolski radio 7.–9. Meta Pazlar
Zlata kuhalnica 7. Renata Štern
Mediacija   Mateja Sirk
Projekt treh šol   Irena Švagelj Fajan, Eva Klinar
Šah   Šah – Klub Lesce
Knjižničarski krožek 5.–9. Andrej Jalen
Verižni eksperiment    Primož Trontelj
(Skupno 1.179 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost