Skoči na glavno vsebino

Obvezni izbirni predmeti

New Picture (3) V zadnji triadi (7., 8., 9. razred) devetletne osnovne šole so del rednega pouka obvezni izbirni predmeti. Obvezni izbirni predmeti so lahko:

  •   triletni – po enem ali dveh letih učenec lahko od predmeta odstopi ali pa nadaljuje
  •   enoletni – vezani na razred (nadgradnja določenega obveznega predmeta)
  •   enoletni – učenec vsako leto zamenja izbirni predmet, v isti skupini so lahko učenci različnih razredov.

Lahko so družboslovni-humanistični ali naravoslovno-tehnični. Vsi predmeti (obvezni in neobvezni) so ocenjeni s številčno oceno, ki mora biti pozitivna za napredovanje v višji razred. Učenec si izbere najmanj dve uri izbirnih predmetov na teden, lahko tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši. Oba izbirna predmeta sta lahko iz enega sklopa (družboslovnega ali naravoslovnega). V primeru, da učenec izbere tuji jezik, ki poteka dve uri tedensko, mu ni potrebno izbrati nobenega drugega izbirnega predmeta več. Učenec, ki bo v naslednjem šolskem letu obiskoval glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti. Do konca junija tekočega šolskega leta mora razredniku predložiti potrdilo o vpisu v glasbeno šolo za prihajajoče šolsko leto.

 

Neobvezni izbirni predmeti

Šola ponuja štiri neobvezne izbirne predmete: računalništvo, šport, tehnika in tuji jezik. Učenci lahko izberejo neobvezni izbirni predmet, ni pa nujno.

Pred izbiro se z otrokom pogovorite in mu prisluhnite. 

Predlagamo, da o izbiri res dobro premislite in ste pozorni tudi na to, da otrok ne bo preobremenjen.

Vsi predmeti, za katere se boste skupaj z otrokom odločili, so namreč ocenjeni in jih bo otrok moral do konca šolskega leta obvezno obiskovati.

Neobvezni  izbirni predmet obsega 35  šolskih ur letno oziroma tuji jezik 70 šolskih ur.

Neobvezni izbirni predmeti se bodo izvajali v 4., 5. in 6. razredu, v 7., 8. in 9. razredu pa se bo poleg obveznih izvajal še neobvezni izbirni predmet tuj jezik.

(Skupno 4.513 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost