Skoči na glavno vsebino

1. triletje

V 1. triletju spremlja učence ista učiteljica. V 1. razredu je v vsakem oddelku prisotna tudi vzgojiteljica. Ocenjevanje je opisno v 1. in 2. razredu, v 3. razredu je ocenjevanje številčno.

1. razred 2. razred 3. razred
Kratica T L T L T L
Slovenščina SLJ 6 210 7 245 7 245
Matematika MAT 4 140 4 140 5 175
Likovna umetnost LUM 2 70 2 70 2 70
Glasbena umetnost GUM 2 70 2 70 2 70
Spoznavanje okolja SPO 3 105 3 105 3 105
Šport ŠPO 3 105 3 105 3 105

2. triletje

V 2. triletju je ocenjevanje številčno, nekatere predmete pa poučujejo že predmetni učitelji.

4. razred 5. razred 6. razred
Kratica T L T L T L
Slovenščina SLJ 5 175 5 175 5 175
Matematika MAT 5 175 4 140 4 140
Angleščina TJA 2 70 3 105 4 140
Likovna umetnost LUM 2 70 2 70 1 35
Gospodinjstvo GOS 1 35 1,5 52,5
Glasbena umetnost GUM 1,5 52,5 1,5 52,5 1 35
Družba DRU 2 70 3 105
Naravoslovje NAR 2 70
Geografija GEO 1 35
Zgodovina ZGO 1 35
Naravoslovje in tehnika NIT 3 105 3 105
Tehnika in tehnologija TIT 2 70
Šport ŠPO 3 105 3 105 3 105

3. triletje

V 3. triletju so vsi predmeti ocenjeni številčno. Pouk iz slovenščine, matematike in angleščine je diferenciran. V 9. razredu opravljajo učenci obvezen nacionalni preizkus znanja – NPZ.

7. razred 8. razred 9. razred
Kratica T L T L    T L
Slovenščina SLJ 4 140 3,5 122,5 4,5 144
Matematika MAT 4 140 4 140 4 128
Angleščina TJA 4 140 3 105 3 96
Likovna umetnost LUM 1 35 1 35 1 32
Glasbena umetnost GUM 1 35 1 35 1 32
Geografija GEO 2 70 1,5 52,5 2 64
Zgodovina ZGO 2 70 2 70 2 64
Domovinska in državljanska kultura in etika DKE 1 35 1 35
Fizika FIZ 2 70 2 64
Kemija KEM 2 70 2 64
Biologija BIO 1,5 52,5 2 64
Naravoslovje NAR 3 105
Tehnika in tehnologija TIT 1 35 1 35
Šport ŠPO 2 70 2 70 2 64
IZBIRNI PREDMETI
Predmet 1 1 35 1 35 1 32
Predmet 2 1 35 1 35 1 32
(Skupno 3.449 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost