Skoči na glavno vsebino

Seznam zaposlenih

Tanja Müller

 

ravnateljica

pismo

telefon04 5780 620


Petra Tonejc

pomočnica ravnateljice

pismo

telefon04 5780 622


Meta Skumavec

vodja podružnice Ribno

pismo

telefon04 5768 300


Nataša Klinar

vodja podružnice Bohinjska Bela

pismo

telefon04 5720 011

 

Tatjana Urbančič

poslovna sekretarka

pismo

telefon04 5780 620


Vesna Ogrinec

računovodja

pismo

telefon04 5780 624


Sabina Ponikvar

knjigovodja

pismo

telefon04 5780 625


Strokovne službe

Lucija Černivec

psihologinja

pismo

telefon04 5780 627


Vesna Kordež

socialna pedagoginja

pismo

telefon04 5780 628

Dodatna strokovna pomoč

Jana Černe

dodatna strokovna pomoč

pismo

telefon031 208 504


Tjaša Furlan

dodatna strokovna pomoč

pismo

telefon/


Anja Cesar

dodatna strokovna pomoč

pismo

telefon/


Špela Starič

dodatna strokovna pomoč

pismo

telefon/


Tina Koselj

dodatna strokovna pomoč

pismo

telefon/

Računalnikar

Rok Ponikvar

računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti

pismo

telefon04 5780 636


Knjižnica

Andrej Jalen

knjižničar

pismo

telefon04 5780 631


Rajka Korošec Kavčič

knjižničarka

pismo

telefon04 5780 631

Dušan Rozman

hišnik

pismo

telefon04 5780 629


Bojan Arh

hišnik

pismo

telefon04 5780 629


Evgenija Vuzem

čistilka

 

Elena Bašić

čistilka

 

Branka Rozinger

čistilka

 

Polona Stres

čistilka

 

Arifa Skenderovcić

čistilka

 

Vesna Čakš

čistilka

 

Milka Zrnić

čistilka

 

Megi Bernard

vodja kuhinje

telefon04 5780 630

Joži Šorli

kuharica in čistilka na podružnici Ribno

 

Suzana Ropret

kuharica in čistilka na podružnici Ribno

 

 

Irena Burja

učiteljica razrednega pouka

domOddelek: 1. A

ura Govorilne ure: ponedeljek, 12.05-12.50, 1. A

tag Interesne dejavnosti: 

pismo


Janja Iskra

druga strokovna delavka v 1. razredu, učiteljica v podaljšanjem bivanju

domOddelek: 1. A

ura Govorilne ure: četrtek, 12.05-12.50, 1. A

tag Interesne dejavnosti: 

pismo


Martina Šporar

učiteljica razrednega pouka

domOddelek: 1. B

ura Govorilne ure: ponedeljek, 12.05–12.50, 1. B

tag Interesne dejavnosti: 

pismo


Elizabeta Žnidaršič Stefanciosa

druga strokovna delavka v 1. razredu, učiteljica v podaljšanjem bivanju

domOddelek: 1. B

ura Govorilne ure: sreda, 12.05-12.50, 1.B

tag Interesne dejavnosti: 

pismo


Ristana Dabič

učiteljica razrednega pouka

domOddelek: 2. A

uraGovorilne ure: sreda, 11.15-12.00, 2. A

tagInteresne dejavnosti: 

pismo


Metka Svetina

učiteljica razrednega pouka

domOddelek: 2. B

ura Govorilne ure: torek, 9.25-10.10, 2. B

tag Interesne dejavnosti: 

pismo


Dana Sušnik

učiteljica razrednega pouka

domOddelek: 2. C

ura Govorilne ure: ponedeljek, 9.25-10.10, 2. C

tag Interesne dejavnosti: 

pismo


Veronika Pintar

učiteljica razrednega pouka

domOddelek: 3. A

ura Govorilne ure: petek, 9.25–10.10, 3. A

tag Interesne dejavnosti: 

pismo


Justi Barle

učiteljica razrednega pouka

domOddelek: 3. B

ura Govorilne ure: petek, 9.25-10.10, 3. B

tag Interesne dejavnosti: 

pismo


Meta Sebanc

učiteljica razrednega pouka

domOddelek: 4. A

ura Govorilne ure: četrtek, 11.15-12.00, 4. A

tag Interesne dejavnosti: 

pismo


Bernardka Bernard

učiteljica razrednega pouka

domOddelek: 4. B

ura Govorilne ure: torek, 11.15-12.00, 4. B

tag Interesne dejavnosti: 

pismo


Saša Zupan

učiteljica razrednega pouka

domOddelek: 4. C

ura Govorilne ure: četrtek, 8.20-9.05, 4. C

tag Interesne dejavnosti: 

pismo


Aleš Ambrož

učitelj razrednega pouka

domOddelek: 5. A

ura Govorilne ure: petek, 8.20-9.05, 5. A

tag Interesne dejavnosti: 

pismo


Nataša Ahačič

učiteljica razrednega pouka

domOddelek: 5. B

ura Govorilne ure: četrtek, 9.25-10.10, 5. B

tag Interesne dejavnosti: 

pismo


Mateja Sirk

učiteljica razrednega pouka

 

domOddelek: 5. C

ura Govorilne ure: torek, 11.15-12.00, 5. C

tag Interesne dejavnosti: 

pismo


Romana Berce

učiteljica v podaljšanem bivanju

ura Govorilne ure: torek, 12.55-13.40, zbornica RS

pismo


Urša Tomažič

učiteljica v podaljšanem bivanju

ura Govorilne ure: po dogovoru

pismo


Ula Štibelj

učiteljica v podaljšanem bivanju

ura Govorilne ure: sreda, 9.25-10.10

pismo


Tina Koselj

učiteljica v podaljšanem bivanju

ura Govorilne ure: po dogovoru

pismo


Anja Duljak

angleščina

ura Govorilne ure: torek, 9.25-10.10

pismo


Anja Stanonik

angleščina

ura Govorilne ure: četrtek, 12.05-12.50

pismo


Alenka Branc Demšar

angleščina

ura Govorilne ure: torek, 11.15-12.00

pismo


Renata Štern

gospodinjstvo

ura Govorilne ure: četrtek, 11.15-12.00

pismo


Irena Kosmač

glasbena umetnost

ura Govorilne ure: ponedeljek, 10.25-11.10, zbornica PS

pismo


Helena Vojvoda

neobvezni izbirni predmet tehnika

ura Govorilne ure: torek, 11.15-12.00

pismo


 

Irena Švagelj Fajan

neobvezni izbirni predmet nemščina

ura Govorilne ure: sreda, 12.05-12.50, zbornica PS

pismo


Ana Hribar

neobvezni izbirni predmet šport, učiteljica v podaljšanem bivanju

ura Govorilne ure: sreda, 12.00-12.50

pismo

Metka Jemec

matematika

ura Govorilne ure: četrtek, 10.25-11.10, zbornica PS

tag Interesne dejavnosti: Logika, Matemček, Razvedrilna matematika

pismo

Alma Stružnik

slovenščina

domOddelek: 6. A

ura Govorilne ure: torek, 10.25-11.10, zbornica PS

tag Interesne dejavnosti: Finžgarjeva bralna značka, Novinarski krožek

pismo


Alenka Kogoj

matematika, Izbirni predmet OGL, OGK, RVT

domOddelek: 6. B

ura Govorilne ure: sreda 10.25-11.10, zbornica PS

pismo


Ana Hribar

šport, učiteljica OPB, razširjen program šport

domOddelek: 6. C

ura Govorilne ure: sreda, 12.05–12.50, zbornica PS

pismo


Alenka Šimnic

naravoslovje, biologija, izbirni predmeti: ONA, RČL, ROD

domOddelek: 7. A

ura Govorilne ure: ponedeljek, 10.25-11.10, zbornica PS

pismo


Irena Kosmač

glasbena umetnost

domOddelek: 7. B

ura Govorilne ure: ponedeljek, 10.25-11.10, zbornica PS

tag Interesne dejavnosti: Pevska pripravnica, otroški in mladinski pevski zbor

pismo


Tina Burja

naravoslovje, biologija, kemija. izbirni predmet KEŽ

domOddelek: 7. C

ura Govorilne ure: sreda, 11.15–12.00, zbornica PS

pismo


Maja Jemc

angleščina

domOddelek: 8. A

ura Govorilne ure: četrtek, 10.25-11.10, zbornica PS

tag Interesne dejavnosti: Angleški krožek – Extra English, Angleška bralna značka

pismo


Eva Klinar

slovenščina, izbirni predmet GKL

domOddelek: 8. B

uraGovorilne ure: ponedeljek, 9.25-10.10., zbornica PS

tagInteresne dejavnosti: Bralna značka, Novinarski krožek, Debatni klub

pismo


Kristina Kodranov Maroševič

zgodovina, izbirni predmet ŠI

domOddelek: 8. C

ura Govorilne ure: torek, 10.25-11.10, zbornica PS

tag Interesne dejavnosti: Španska bralna značka

pismo


Borut Sirk

šport, izbirni predmet NOG

domOddelek: 9. A

ura Govorilne ure: sreda, 10.25-11.10, zbornica PS

pismo


Meta Pazlar

geografija, domovinska in državljanska kultura in etika

domOddelek: 9. B

ura Govorilne ure: torek, 7.30-8.15, zbornica PS

tag Interesne dejavnosti: Otroški parlament, Vesela šola, Dramski krožek, Šolski radio

pismo


Sara Petrič

slovenščina

ura Govorilne ure: torek, 9.25–10.10, zbornica PS

tag Interesne dejavnosti: Finžgarjeva bralna značka

pismo


Metka Jemec

matematika

ura Govorilne ure: četrtek, 10.25-11.10, zbornica PS

tag Interesne dejavnosti: Logika, Matemček, Razvedrilna matematika

pismo


Andreja Grilc

matematika

ura Govorilne ure: četrtek, 11.15-12.00, zbornica PS

pismo


Petra Tonejc

matematika

ura Govorilne ure: 

tag Interesne dejavnosti: Računalniški krožek

pismo


Jana Nerat

angleščina

ura Govorilne ure: četrtek, 10.25-11.10, zbornica PS

tag Interesne dejavnosti: Angleška bralna značka

pismo


Irena Švagelj Fajan

angleščina, izbirni predmet nemščina

ura Govorilne ure: sreda, 12.05-12.50, zbornica PS

tag Interesne dejavnosti: Angleška in nemška bralna značka

pismo


Anja Stanonik

angleščina

uraGovorilne ure: četrtek, 12.05-12.50, zbornica PS

pismo


Alenka Branc Demšar

angleščina

uraGovorilne ure: torek, 11.15-12.00, zbornica PS

pismo


Primož Trontelj

fizika

ura Govorilne ure: ponedeljek, 10.25-11.10, zbornica PS

tag Interesne dejavnosti: Verižni eksperiment

pismo


Sergeja Ažman Lapajne

likovna umetnost, izbirni predmet LS

ura Govorilne ure: četrtek, 9.25-10.10, zbornica PS

tag Interesne dejavnosti: Malo likovno snovanje, Slikanje na platno

pismo


Renata Štern

gospodinjstvo, naravoslovje, izbirni predmet SPH in NPH

ura Govorilne ure: četrtek, 11.15-12.00, zbornica PS

tag Interesne dejavnosti: Sladkorna bolezen, Zlata kuhalnica, Mali Masterchef

pismo


Helena Vojvoda

tehnika in tehnologija

ura Govorilne ure: torek, 11.15-12.00, zbornica PS

pismo


 

Jure Čebokli

šport, izbirni predmet ŠSP

ura Govorilne ure: petek, 11.15-12.00, zbornica PS

pismo


Vesna Repe

šport, izbirni predmet ŠZZ

ura Govorilne ure: četrtek, 9.25-10.10, zbornica PS

pismo

(Skupno 16.596 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost